Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Voorbereiding/inzicht krijgen

Wat is de motivatie om te investeren in duurzame inzetbaarheid?

  • Voor de implementatie is het van belang om te zorgen voor voldoende draagvlak, tijd en middelen.
  • Het helder krijgen van de juiste vraagstukken maakt de slagingskans vele malen groter. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de organisatie is te meten.

Fase 1

Voorbereiding/inzicht krijgen

Wat is de motivatie om te investeren in duurzame inzetbaarheid?

  • Voor de implementatie is het van belang om te zorgen voor voldoende draagvlak, tijd en middelen.
  • Het helder krijgen van de juiste vraagstukken maakt de slagingskans vele malen groter. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de organisatie is te meten.

Fase 2

Implementatiestrategie en plan van aanpak

De input uit de voorbereidingsfase wordt gebruikt voor:

  • Het ontwikkelen en opstellen van plan van aanpak voor beleid.
  • Het uitvoeren van het beleid.

Fase 3

Aan de slag!

Een op maat programma voor leidinggevenden t.a.v.:

  • Versterken van regie nemen door leidinggevenden en medewerkers.
  • Ondersteunen en waar nodig faciliteren met daarbij veel aandacht voor vertrouwen en waardering.
  • De juiste dialoog aangaan.